Högtider / Holidays

Verksamheten planerar in aktiviteter som rör de flesta högtider som kommer under året. Det förekommer pyssel, dekorationer och andra aktiviteter beroende på vilken högtid som firas.

We plan activities that cover most of the holidays that come during the year. There are crafts, decorations and other activities depending on the holiday.

Födelsedagar / Birthdays

Födelsedagar firas självklart då barnen får bjuda sina vänner på något. Barnen får en speciel födelsedagshälsning från little tiggers!

We celebrate birthdays of course and the children will have a chance to share a special treat on the day. The children get a special birthday greeting from little tiggers!

Tema / Theme

Just nu håller vi på med "rymden". Barnen får lära sig allt som finns att lära sig om rymden, och får göra pyssel och små projekt som passar .

Vi har också ett tema i bakgrunden som håller på hela tiden och det är "jag och mig själv", där vi fokuserar på barnen´och arbetar med vad dom är bra på, tycker om etc. Att alla är lika bra och lika mycket värd.

Right now we have a theme space. The children are learning everything about space and make art and crafts. We also have a another theme that we have all the time, and that is "Me and myself" . We focused on the children and work with what they are good at and like. That everyone is as good and equally worthwhile.

 

Frågor och kontakt:

littletiggers@mail.com

Skicka ansökan till:

littletiggers@mail.com

En bra artikel om barn med flera språk, läs gärna här:

http://www.bbc.co.uk/news/stories-43343337

(Artikel från BBC)

Bra att veta

 • Säkerhetsgrindar finns i trappan på båda våningarna samt även ute på verandan. Finns även grindar vid utgångarna.
 • Reflexvästar och armband används vid utevistelse och utflykter.
 • Lokalerna städas varje dag på eftermiddagen/kvällen.
 • Allergier/ specialkost tillgodoses på bästa sätt utefter varje barns behov.
 • Barnen är försäkrade under hela deras vistelse.
 • Godkänd för F-skatt.
 • Verksamheten är stängd röda dagar.
 • Använder mig av Förskoleappen Tyra som håller er föräldrar uppdaterad om vad som händer under dagen och där finns även annan bra information.

Good to know

 • Security gates are located on the stairs on both floors as well as outside on the porch. There are also gates at the entrance aswell and double door handles.
 • Hi vis vests and armbands are used for outdoor activities and excursions.
 • The premises are cleaned every day in the afternoon / evening.
 • Allergies / special foods are catered for according to the needs of each child.
 • The children are insured throughout their stay here.
 • Approved for F tax.
 • The business is closed bankholidays.
 • We use Tyra Preschooler mobile app and dropbox for keeping both parents updated on what is happening during the day aswell as other information.