Verksamheten finns i Lerum och drivs från mitt egna hem. Öppet tiderna är 06:00-18:30. I barngruppen finns det 6 barn som är i åldrarna 1 -6 år. Det är jämnt fördelat mellan båda könen just nu.


Verksamheten är också tvåspråkig vilket innebär att vi använder både engelska och svenska dagligen. Barn som lär sig språk i tidig ålder har lättare att hantera fler språk senare i livet. 


Är jag sjuk eller inte på plats så kommer en vikarie in och täcker upp. Dessa vikarier är väl kända för barnen så dom känner sig trygga. 


En vanlig dag i verksamheten består av samling, innelek, lunch, vila, utelek, och utflykter till lekplatser.


Verksamheten är i en lägenhet med stor yta med en lekhörna och ett litet extra rum där barnen kan leka och även de barn som sover kan vila i fred. Vi har även en trädgård med lekhus och en massa leksaker, en framsida med tillgång till cyklar och andra roliga saker som går fort samt även en sandlåda och vattenlek. Vi har en lekplats i området som vi går till men det finns även 3 andra till som vi går till längre bort. 


Vi använder förskole appen som heter Tyra som är älskad av föräldrar och mig själv då jag kan få en överbick över dagen. Dessutom kan föräldrar få en bra överblick av vad deras barn gjort under dagen genom bloggen och portfolion. 


Inkomsten baseras på hushållets inkomster och går inte över maxtaxan precis som för kommunala barnosorgs platser i kommunen. 


Just nu har vi en äventyrsbjörn som heter Benny Björn som hälsar på oss. Barnen tar med honom hem och går på äventyr med honom och vi fyller hans bok med fina bilder.

Vi har även leksakssamling varje vecka då barnen får ta med sig en leksak hemifrån och visa för sina kompisar. Under dagen leker dom tillsammans och delar med sig.


Just nu är arbetar vi med att lära barnen veckodagarna och även lära sig bokstäverna och hur dom ser ut då intresset är högt hos barnen.